Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling ‘24

april 13 @ 10:00 - 17:00

Generalforsamling 2024

 Indkaldelse:

 

Generalforsamling i klubben, for alle betalende medlemmer bliver:

Lørdag den 13. april 2024.

Tidspunkt bliver kl. 10.00 – 16.00, og vi har fået lov at låne lokaler hos

Bakke Auto, Kattegatvej 5, 6705 Esbjerg N

Se også gerne info på hjemmesiden under aktivitetskalender.

 

Husk tilmelding til Tommy Hansen på mail eller mobil:  senest 3. april

Dagsorden:

a) Valg af stemmetællere.

b) Valg af dirigent og referent.

c) Formanden/ledelsens beretning.

d) Regnskabsaflæggelse.

e) Godkendelse af budget.

f) Indkomne forslag. *

g) Kontingentfastsættelse for det kommende år.

h) Valg til bestyrelsen

i) Valg af revisor

j) Valg af suppleanter for ovennævnte.

k) Eventuelt.     

 

På valg til bestyrelsen er:

Tommy Hansen (ønsker ikke genvalg)

Gert Leth (ønsker ikke genvalg)

Keld Rasmussen (modtager genvalg)

Der vælges også en bestyrelsessuppleant, revisor og en revisorsuppleant.

Klubbens resultatopgørelse / balance 2023 medfølger i denne mail.

 

Forslag fra medlemmerne, der skal behandles under punkt f

skal være formand Tommy Hansen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (30./3.).

  • I vedtægter under punkt 3. Medlemmer foreslår bestyrelsen følgende ændring:

Betales der efter 1./7. er det halvt kontingent. Bortfalder, så der kommer til at stå:

Man er medlem for den periode/kalenderår, der er indbetalt kontingent for. Fra 1./11. er det resten af året + det kommende år.

  • I vedtægter under punkt 4. Bestyrelsen varetager følgende, linje 6, Fastsætter pris på reservedele,
  •             jævnfør gamle lister og nye reservedelspriser. Der tilføjes: Kommer der nye medlemmer, der vil købe reservedele med det samme,
  •             skal de betale kontingent for indeværende år + næste års kontingent forud.
  • Salg til ikke-medlemmer tillægges pris med 20 %

Medlemskontingent 2024 skal være betalt for at man kan deltage i generalforsamling.

Klubben vil være vært ved lettere traktement, kaffe m.m.

Kom gerne i jeres classic Mazda, men det er ingen betingelse for at deltage. Meddel hvilken model sammen med tilmelding til Tommy. 

Kom gerne i klubrelateret tøj og med navneskilt.

 

På bestyrelsens vegne

 Hans Nielsen

 

Detaljer

Dato:
april 13
Tidspunkt:
10:00 - 17:00

Detaljer

Dato:
april 13
Tidspunkt:
10:00 - 17:00