Bliv ny medlem af ClassicMazdaCars

Ønsker du at blive medlem, så udfyld nedenstående oprettelses formular.

Efter indmeldelse modtager du en opkrævning på kr. 250,00 for 2024, Indmeldelse efter 1. Nov. - Fuld pris (inkl. næste års medlemsskab). Når indbetalingen er registreret modtager du:

Kvittering/medlemskort, aktuelt klubmateriale, samt medlemsliste og velkomstgave.

Man får samtidig del i et reservedelslager, hvor der er muligheder for, at finde dele til de ældre Mazda´er.

Der kan man købe dele til sin bil til fordelagtige medlemspriser.

Vi deltager som klub i mange forskellige træf og arrangementer og lignende rundt om i landet.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af EU’s persondataforordning, er nedenstående hvilke oplysninger vi gemmer og bruger i ClassicMazdaCars.dk

Klubben har valgt at følge MhS’s (Motorhistorisk Samråd) retningslinjer:

Nye medlemmer:
Når et nyt medlem melder sig ind, gælder følgende betingelser for at vedkommendes data benyttes.
De data, der er tale om, er navn, adresse, medlemsnummer og emailadresse – dersom vedkommende ønsker at opgive denne til offentliggørelse i klubblad eller medlemsliste.
Alle øvrige oplysninger så som telefonnummer, oplysning om eventuelle køretøjer og andet vil kun være til internt brug i klubben – hvis man ønsker det. Altså ikke offentligt. medlemmerne tilkendegiver enten ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten eller elektronisk, at de accepterer at de afgivne oplysninger videregives til klubbens medlemmer.
Med offentligt menes at navn, adresse, medlemsnummer og evt. emailadresse (hvis man ønsker det) kan trykkes i et eventuelt klubblad under rubrikken “Nye Medlemmer”.

Hvem holder styr på oplysningerne?
Den medlemsoversigt, som klubben har i dag, og som bruges til at sende f.eks. klubblade ud efter eller kontingentopkrævninger, opbevares af vores kassér som er dataansvarlig og tilser, at de data medlemmerne har opgivet om dem selv holdes i et lukket forum, f.eks. en hjemmeside eller facebook, hvor der kun er adgang for medlemmerne via et password. Af datasikkerhedsmæssige grunde benyttes to usb-stik hvor det ene indeholder medlemmernes informationer, således at disse bliver holdt adskilt fra den personlige computer i tilfælde af tyveri, brand eller sammenbrud. Det andet stik er back-up, som selvfølgelig indeholder de samme data. hvis et medlem melder sig ud er den dataansvarlige forpligtet til at slette medlemmets data.

Medlemslister?
Det er kun til klubbens medlemmer, og hvis ikke andet specifikt er meddelt skriftlig tilladelse til, må kun medlemsnummer, navn og adresse opføres i medlemslisten. Som ovenfor nævnt, kan klubben internt have flere detaljerede oplysninger fra medlemmerne, men de skal kun være tilgængelige via et password.

Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner?
Når man melder sig ind i en klub er det jo oftest fordi man gerne vil kunne kontakte ligesindede og måske få hjælp til at løse et problem. Til det formål har bestyrelsen, som af egen frie vilje har opgivet navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Dette selvfølgelig for at stå til rådighed for medlemmerne. Disse oplysninger findes generelt i klubbladet, på klubbens hjemmeside eller på facebook. Oplysningerne er afgivet frivilligt vel vidende hvor de offentliggøres.

ClassicMazdaCars.dk